Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jak prawidłowo holować pojazd?


01 Cze. 2019

Holowanie pojazdu jest zadaniem trudniejszym, niż pozornie może się wydawać osobie, która wcześniej tego nie robiła. O błędy nie trudno a mogą one skutkować sankcjami nałożonymi przez policję. Najbardziej powszechnym błędem jest używanie świateł awaryjnych. Jest to poważny błąd, ponieważ w ten sposób kierujący nie może się komunikować z innymi uczestnikami ruchu tzn. kierunkowskazy nie działają!

Zacznijmy jednak od początku. Czym jest w ogóle pojęcie holowania? Holowanie to czynność polegająca na ciągnięciu przez pojazd silnikowy, drugiego pojazdu silnikowego, który w danych okolicznościach nie jest zdolny do samodzielnego poruszania się za pomocą linki holowniczej bądź też innego połączenia miedzy pojazdami nadającym się do holowania określonego typu pojazdu.

Czego używać do holowania pojazdu?

Pojazdy holowane mogą być ze sobą połączone połączeniem sztywnym lub giętkim w zależności od tego, jakie pojazdy są holowane. Do holowania motocykla należy użyć połączenia giętkiego, umożliwiającego łatwe odczepienie się. Sposób połączenia innych pojazdów ma wykluczyć odczepienie się w czasie jazdy. Ustawodawca nie wskazuje wprost czym należy pojazd holować, może być to zarówno linka holownicza, łańcuch jak każdy inny rodzaj połączenia gwarantujący bezpieczeństwo. Do holowania można użyć połączenia sztywnego pod warunkiem, że co najmniej jeden układ hamulców jest sprawny w pojeździe holowanym zaś w połączeniu giętkim sprawne muszą być oba układy. Nie jest wymagany sprawny układ hamowania w pojeździe holowanym, którego przednie zawieszenie oparte jest o część mechaniczną pojazdu holującego. Przykładem może być większość samochodów używanych przez pomoc drogową.

Dopuszczalna prędkość w przypadku holowania.

Prędkość pojazdu holującego nie może przekraczać 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem. Pojazd holujący zobowiązany jest do włączenia świateł mijania. również w okresie dostatecznej widoczności.

Jak bezpiecznie holować pojazd?

Aby holowanie odbywało się w sposób bezpieczny i co ważne zgodny z przepisami ruchu drogowego warto zapoznać się z praktycznymi poradami dotyczącymi holowania.

Kierowca pojazdu holowanego

W pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim. Nie może być w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Kierujący pojazdem zobowiązany jest do sygnalizowania manewrów jakich wykonuje. Pojazd holowany nie może używać świateł awaryjnych!

Odległość pojazdów holujących się

Odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 metry przy połączeniu sztywnym oraz od 4 do 6 metrów przy połączeniu giętkim. Połączenie powinno być oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej. Wyjątkiem są pojazdy jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, w których oznaczenie połączenia między pojazdami, jak również zachowanie należytych odległości pojazdów nie jest wymagane.

Oznaczenie pojazdu holowanego

Pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne. Zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu (nie mylić ze światłami awaryjnymi, których nie można stosować podczas holowania). Zazwyczaj kierowcy umieszczają trójkąt za tylną szybą pośrodku półki i w zasadzie wszystko jest w porządku – policja zazwyczaj nie interpretuje tego jako błąd, aczkolwiek trójkąt powinien znajdować się z tyłu po lewej stronie (Prawo o ruchu drogowym Art 31.1 pkt 5) Za holowanie wstecz kierowca nie zostanie ukarany, bo ustawodawca nie przewidział takiej ewentualności...

Jakich pojazdów nie można holować

 • pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia, pojazdu za pomocą połączenia giętkiego,
 • jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony,
 • więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego,
 • pojazdem z przyczepą (naczepą),
 • na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

Nie zastosowanie się do przepisów kodeksu drogowego w zakresie holowania pojazdu pociąga za sobą konsekwencje usankcjonowane w kodeksie wykroczeń.

Zasady holowania w pełni wyczerpuje artykuł 31 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Art. 31. 1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:

 •  prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem,
 •  pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności,
 •  w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim,
 • pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie,
 •  pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
 • w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy,
 • odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

Hałas w samochodzie ma wpływ na prędkość jazdy
Czy wiecie, że muzyka, której słuchamy podczas jazdy samochodem może mieć wpływ na naszą percepcję, a także tempo z którym jedziemy? Jak pokazują najnowsze badania, liczy się także typ muzyki dobiegającej...
Pierwszy samochód, pierwsze ubezpieczenie
Pierwszy samochód dla młodego człowieka często jest pierwszym poważnym zobowiązaniem. Właściciel musi wiedzieć, jakie powinności formalne spoczywają na nim przy zakupie auta. Przede wszystkim mowa jest tutaj...