Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Rowerzyści nadal czekają na nowe znaki


23 Maj. 2013

Od kilku miesięcy trwa procesowanie nowel rozporządzeń w sprawie znaków drogowych. Propozycja nowych przepisów wprowadzą nowe znaki z grupy dodatkowych znaków szlaków rowerowych, dzięki którym będzie możliwe efektywne oznakowanie szlaków rowerowych. Pozwolą w sposób czytelny i jednoznaczny przekazać rowerzyście informację dotyczące szlaku rowerowego, jego rzeczywistego przebiegu, zmiany kierunku oraz występujących na nim utrudnień.

Rowerzyści sezon rozpoczęli w pełni już kilka tygodni temu a ustawa nadal nie podpisana...

Przypominamy, że nowe znaki dają zarządcom szlaków rowerowych, a także zarządcom dróg, nowe narzędzia do organizacji ruchu rowerowego. Zmiany te nie wymagają - w okresie przejściowym – wprowadzenia zmian w dotychczas stosowanym oznakowaniu, umożliwiają znaczącą poprawę jakości podstawowych szlaków rowerowych i poprawę bezpieczeństwa na nich. Mogą być stosowane także z dotychczasowymi znakami szlaków rowerowych (lokalnych). Kolor lica znaków, wymiary i sposób umieszczania znaków drogowskazowych szlaków rowerowych nie powinny kolidować z istniejącym oznakowaniem drogowskazowym dla ruchu ogólnego, zatem nie wystąpi ryzyko wprowadzenia w błąd użytkowników dróg. Nowe znaki drogowskazowe z grupy “R” będą znacznie lepiej widoczne ze względu na wykonanie ich z folii typu II. Jest to istotne zarówno w dzień, kiedy taki znak odcina się od dowolnego tła znacznie lepiej niż znak nieodlbaskowy, jak i po zmierzchu oraz w nocy, kiedy zwykłe (nieodlaskowe) znaki są niemal niewidoczne w słabym świetle rowerowych reflektorów.

Rzecznik Prasowy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie, Mikołaj Kurpiński zapewnia, ze projekty są juz po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych. Aktualnie zostały przekazane do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Prace nad tymi projektami są prowadzone tak, aby jak najszybciej zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszły w życie.

 

Projekty rozporządzeń transportu drogowego dostępne są na BIP MTBiGM
http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_transport_drogowy

 

Rady jak bezpiecznie i szybko poruszać się po autostradzie
Z roku na rok rozwija się w Polsce sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu, możemy więc podróżować coraz szybciej. Niestety, bardzo często oszołomieni komfortowymi warunkami jazdy zapominamy o bezpieczeństwie....
Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?
Drodzy przyszli kursanci, od 19 stycznia 2013r. obowiązują nowe zasady zapisów na kursy prawa jazdy. Poniżej przygotowaliśmy poradnik jak krok po kroku zapisać się na kurs. Czyli jak uzyskać Profil Kandydata na...
Zobacz także podobne wiadomości