Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?


29 Maj. 2013

Drodzy przyszli kursanci, od 19 stycznia 2013r. obowiązują nowe zasady zapisów na kursy prawa jazdy. Poniżej przygotowaliśmy poradnik jak krok po kroku zapisać się na kurs. Czyli jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę* – PKK. Dzięki niemu nie zostaniesz odesłany z ośrodka z kwitkiem, że np. nie dostarczyłeś do wydziału komunikacji orzeczenia lekarskiego lub zdjęcie ma złe wymiary...

 

Krok pierwszy - orzeczenie lekarskie

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza uprawnionego do badań kierowców po orzeczenie dopuszczające nas do kursu na daną kategorią prawa jazdy.

Krok drugi - fotograf

Potrzebujemy zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45m, lewy półprofil, odsłoniete lewe ucho - będzie ono potrzebne przy składaniu dokumentów.

Krok trzeci - wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy jest kolejnym, niezbędnym dokumentem przy uzyskiwaniu profilu kandydata. Można go otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym w wydziale komunikacji. (pobierz Wniosek o wydanie prawo jazdy)

 

Krok czwarty – obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach

- Oświadczenie od rodziców /opiekunów prawnych/ dla osób które nie ukończyły 18 roku życia (przy kat. AM, A1, B1, T),

- Osoba zamieszkująca w innym mieście niż jest zameldowana może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta ale należy złożyć ośwadczenie o takim zamieszkaniu bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu gdzie jest zameldowana (pobierz Oświadczenie o miejscu zamieszkania)

- Upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK

  Osoba która chce aby ktoś złożył w jej imieniu dokumenty (brak czasu, inne miejsce zamieszkania) powinna wydać upoważnienie osobie, która składa za nią dokumenty tu jednak potrzebna jest opłata skarbowa 17 zł.

 

Krok piąty

Udajemy się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego -wydział komunkacji

Dokumenty możemy dostarczyć

-osobiście

-osoba upoważniona

-przesłać pocztą

-przesłać pocztą elektroniczną posiadając  "podpis bezpieczny"

 

Dokumenty jakie składamy to:

-  orzeczenie lekarskie

-  zdjecie

wniosek który wypełnimy w Urzędzie

- kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

- kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

- kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

 

    Ewentualnie indywidualne przypadki:

-  zgoda rodziców

-  upoważnienie do złożenia dokumentów

-  opłata skarbowa

Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy od ręki numer Profilu Kandydata na Kierowcę - PKK ewentualny czas oczekiwania to 2 dni robocze. (zobacz Wzór numeru PKK)

 

Krok piąty

Posiadając numer profilu Kandydata na Kierowcę można zapisać sie na kurs w wybranej przez siebie szkole jazdy (ośrodku szkolenia kierowców).

 

Szczegóły i dokładniejsze informacje m.in. o cenie za odbiór Prawa Jazdy w Wydziale Komunikacji znajdziesz tutaj

 

* Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczy dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierownia tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

  • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
  • rozszerzenia uprawnień,
  • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
  • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

         - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,

         - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,

         - zwrotu prawa jazdy zatrzymanego conajmniej od 1 roku,

  • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
  • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie

zobacz Informacja o Profilu Kandydata na Kierowcę  przedstawiona przez PWPW

Rowerzyści nadal czekają na nowe znaki
Od kilku miesięcy trwa procesowanie nowel rozporządzeń w sprawie znaków drogowych. Propozycja nowych przepisów wprowadzą nowe znaki z grupy dodatkowych znaków szlaków rowerowych, dzięki którym będzie możliwe...
Skuter czyli obudowany motorower lub motocykl, który prowadzi się bez obejmowania go nogami
Jeden milion – tyle według szacunków jeździ skuterów po polskich drogach.Kierowcy tych jednośladów skarżą się, że prowadzący samochody traktują ich bez należytego poszanowania i "spychają" ich na...
Zobacz także podobne wiadomości