Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kiedy można wyrejestrować samochód?


09 Lut. 2015

Zaśnieżone i oblodzone drogi, a także konieczność zrzucania z dachu białej czapy i skrobania szyb skutecznie potrafi zniechęcić do używania zimą samochodu. Czy możemy go więc wyrejestrować do wiosny? Niestety, polskie przepisy nie przewidują takiego rozwiązania. Wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą o ruchu drogowym. Kiedy można tego dokonać? I jakie dokumenty należy złożyć?

 

Kiedy można wyrejestrować pojazd?

Pojazd może zostać wyrejestrowany tylko na wniosek jego właściciela w przypadku, gdy:

  • pojazd został przekazany do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów,
  • w wypadku kradzieży pojazdu, jeżeli właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania.
  • w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub sprzedany za granicę,. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.


Jakie dokumenty musimy złożyć?

Wyrejestrowanie samochodu będzie wymagało wizyty w wydziale komunikacji urzędu miasta bądź starostwa. Do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy dołączyć dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeżeli była wydana), a także tablice rejestracyjne. Dodatkowo należy okazać:

  • dowód osobisty właściciela,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku gdy dowód własności jest wystawiony na osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - w przypadku osoby prawnej,
  • pisemne pełnomocnictwo - w przypadku działania przez osobę upoważnioną,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu oraz za pełnomocnictwo.

Poza powyższymi dokumentami, w zależności od przyczyny wyrejestrowania pojazdu, należy złożyć stosowne oświadczenia lub zaświadczenia dotyczące np. kradzieży, zniszczenia, kasacji, sprzedaży poza granice kraju itd. Z obiektywnych też powodów niektórych dokumentów nie będziemy mogli dołączyć, jak np. tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży. Za wyrejestrowanie zapłacimy 10 zł.

Czym grozi niepłacenie obowiązkowego ubezpieczeniu?

Kary za brak spłaty ubezpieczenia są bardzo wysokie. Maksymalna kwota, jaką przyjdzie zapłacić właścicielowi samochodu osobowego w 2014 roku, to 3360 zł. Gdy przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczy 3 dni, zapłacimy 20 proc. kwoty maksymalnej, czyli 670 zł. Jeśli okres bez OC potrwa od 4 do 14 dni - trzeba będzie zapłacić 1680 złotych.

Egzekwowaniem kar z tytułu braku OC zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który posiada coraz pełniejszą bazę danych na temat samochodów i wykupionych na nie polis. Ubezpieczyciele mają obowiązek zgłaszać do UFG informacje o zawarciu polisy i dacie jej wygaśnięcia. Jeśli więc w rejestrze funduszu odnotuje się zakończenie okresu ważności OC, a informacja o przedłużeniu lub zawarciu polisy z innym towarzystwem, albo wyrejestrowaniu samochodu nie nadejdzie, UFG nakłada karę.

źródło: Mojafirma.pl

Jak walczyć z korozją
Pierwsze oznaki rdzy pojawiają się często w trakcie zimy, zarówno w nowych jak i starszych modelach aut. Sól, którą posypywane są drogi w czasie mrozów, w dużym stopniu przyczynia się do powstawania korozji....
Jak zlikwidować punkty karne?
Mandat może się zdarzyć każdemu z nas. Płacenie jest bolesne, ale nie tak bardzo jak punkty karne. Przekroczenie 24 punktów oznacza utratę prawa jazdy. Co zrobić, kiedy niebezpiecznie zbliżymy się do tej sumy?
Zobacz także podobne wiadomości