Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Możesz nie mieć OC!


06 Mar. 2009


Kierowcy pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC nie muszą mieć przy sobie papierowego potwierdzenia opłaty. sejm zdecydował, że zapomnienie przez kierowcę dowodu zawarcia oc, nie będzie skutkowało odholowaniem pojazdy na parking policyjny.


 
 
Nowelizację poparło 412 posłów, wstrzymało się - trzech.

"W sytuacji, gdy funkcjonariusze policji posiadają telefony i komputery z dostępem do Internetu możliwe jest sprawdzenie, czy umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC została zawarta, np. telefonicznie" - podkreślono w uzasadnieniu nowelizacji. Rząd uznał, że w tej sytuacji nie ma uzasadnienia tak surowe karanie kierowców za brak umowy ubezpieczenia w formie papierowej.

Aktualnie, jeżeli kierowca nie ma przy sobie dowodu zawarcia ubezpieczenia OC w formie papierowej, pojazd jest odholowywany na parking policyjny. Kierowcy często zapominają zabrać ze sobą dowodu zawarcia ubezpieczenia, naraża ich to na dotkliwe wydatki i problemy.

Obecnie nie ma możliwości udowodnienia zawarcia umowy OC w inny sposób niż poprzez okazanie dokumentu. Projektowana zmiana umożliwi udowodnienie zawarcia umowy OC również telefonicznie lub poprzez Internet.

Autorzy noweli uznali, że skutki finansowe, jakie może wywołać przedłożony projekt będą zależne od dalszej praktyki stosowania, interpretacji przepisu przez Policję, firmy ubezpieczeniowe, banki, a także tego, czy przepis wywoła dalsze zmiany organizacyjno-prawne.


 
Dlaczego ludzie boją się odwoływać od negatywnego wyniku egzaminu
Często po nie zdanym egzaminie zastanawiamy się czy warto odwołać się od jego wyniku. Wiadomo powszechnie, że kursanci po egzaminie z wynikiem negatywnym czują się pokrzywdzeni. Wiadomo też, że w większości...
Bezalkoholowe stacje paliw
Aby zmniejszyć liczbę wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw.
Zobacz także podobne wiadomości