Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Stój! Kontrola drogowa


23 Lip. 2009

Trwają wakacje, wakacyjne wyjazdy w pełni, w których trakcie możemy spodziewać się kontroli drogowej. Kto może nas zatrzymać i jak się w takiej sytuacji zachować? Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji, które przydadzą się każdemu kierowcy.

 
 
 
 
 
Do kontroli ruchu drogowego upoważnieni są nie tylko policjanci, ale w ograniczonym zakresie także strażnicy gminni, strażnicy leśni, osoby działające w imieniu zarządcy drogi w obecności funkcjonariusza policji oraz strażnicy graniczni podczas przekraczania granic.

W naszym kraju najczęściej jednak mamy do czynienia z kontrolą policyjną. Zgodnie z polskimi przepisami funkcjonariusz ma w jej trakcie prawo pełnej kontroli pojazdu i dokumentów oraz do wydawania wiążących poleceń i sygnałów wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Polecenia i sygnały mogą być wydawane przez policjanta stającego przy drodze, jadącego radiowozem, jadącego wierzchem, a nawet ze śmigłowca. Sygnał zatrzymania do kontroli drogowej może być nadany za pomocą ręki, tarczy (tzw. lizaka policyjnego), a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarki barwy czerwonej lub specjalnego lizaka widocznego po zmroku.

Osoba kontrolująca powinna być łatwo rozpoznawalna, jednak należy mieć świadomość, że warunek łatwej rozpoznawalności jest spełniony także w momencie gdy funkcjonariusz wylegitymuje się nam mimo, że nie jest w mundurze.

Nieumundurowany policjant może zatrzymać kierującego tylko na obszarze zabudowanym i pod warunkiem, że używa lizaka lub latarki barwy czerwonej (np. w nocy). I tu ważna uwaga – funkcjonariusze w nieoznakowanych radiowozach mają na sobie mundury, więc mają prawo kontrolować ruch także poza obszarem zabudowanym.

Po zatrzymaniu policjant zażąda od nas prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego auta którym się poruszamy oraz potwierdzenia opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dokumenty te musza być ważne i czytelne.

W czasie kontroli drogowej kierujący musi pamiętać, że ma obowiązek zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, czyli jeżeli to tylko możliwe najlepiej stosować się do poleceń policjanta. Jeżeli zatrzymanie nie może nastąpić we wskazanym miejscu należy auto tak wyhamować, by nie stwarzało zagrożenia ani w trakcie samego hamowania ani po jego zatrzymaniu. Następnie kierujący trzyma ręce na kierownicy, aż do momentu podejścia funkcjonariusza.

Miejsce zatrzymania pojazdu może być wyznaczone przez ustawienie znaku „stój - kontrola drogowa”. Bez wyraźnego polecenia osoby kontrolującej nie wolno nam wysiadać z auta. Policjant może od nas zażądać wyłączenia silnika oraz włączenia świateł awaryjnych. Zakaz opuszczania pojazdu w czasie kontroli dotyczy także pasażerów auta.

- Jednym z najczęstszych błędów kierowców jest zbyt gwałtowne i niebezpieczne hamowanie na widok zatrzymującego funkcjonariusza oraz podchodzenie do radiowozu bez zgody policjanta, w dodatku od strony po której odbywa się ruch – mówi mł. insp. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji

Funkcjonariusz, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu swój stopień, imię, nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto jeżeli jest nieumundurowany, ma obowiązek okazać legitymację służbową bez naszej prośby.

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi zabraniem prawa jazdy za pokwitowaniem i skierowaniem sprawy do Sądu Grodzkiego, który może nałożyć na kierowcę grzywnę w wysokości nawet 5 tys. zł.
 
Na majówkę w korku
Wyjazd na rozpoczynający się jutro weekend majowy znów będzie wielkim wyzwaniem dla kierowców. Przyda się więc cierpliwość, spryt i dokładna mapa z zaznaczonymi bocznymi drogami. Powód? Większość...
Jak jeździć oszczędnie
Umiesz jeździć, prowadzić samochód? - Wiesz jak robić to oszczędnie? Największe możliwości w oszczędzaniu tkwią wciąż nie w technologiach, ale w technice jazdy, w samych kierowcach. Eksperci koncernu...
Zobacz także podobne wiadomości