Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Użyj wyobraźni!


06 Sie. 2009

„Użyj wyobraźni” to przewodnie hasło ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i wzrost świadomości użytkowników dróg. Kampania policyjna rozpoczęła się w kwietniu tego roku, akcją dotyczącą bezpiecznej jazdy motocyklistów. Obecnie rozpoczyna się jej drugi etap, w którym organizatorzy programu zwracają się do młodych kierowców i zachęcają ich do eliminowania niebezpiecznych zachowań na drodze.


 
W 2008 roku kierowcy z grupy wiekowej 18-24 lata spowodowali 9357 wypadków, w których zginęło 1018 osób, a 13588 zostało rannych. Dane te były wyższe niż rok wcześniej.

Większa liczba wypadków oraz ofiar występuje wprawdzie w przedziale wiekowym 25-39 lat, jednak, biorąc pod uwagę liczebność populacji w poszczególnych grupach wiekowych, to osoby w wieku 18-24 lata znajdują się w grupie o najwyższym wskaźniku wypadków i stanowią największe zagrożenie wśród kierujących pojazdami.

Według policji najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem młodych kierowców jest nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa i nieprawidłowe wyprzedzanie. Bardzo często wypadkom z ich udziałem towarzyszą narkotyki i alkohol.

Ze względu na młode osoby, do których jest kierowany przekaz, kampania wykorzystuje język i symbolikę właściwą dla   tej grupy społecznej. Niezwykle sugestywne, czasami wręcz szokujące środki wyrazu zastosowane w reklamach mają na celu pobudzić do myślenia, a w konsekwencji skłonić do refleksji nad własnym zachowaniem na drodze oraz jego skutkami.

Zaplanowane działania w kampanii to plakaty, rozwieszane w miejscach uczęszczanych przez młodych ludzi (puby, dyskoteki, szkoły jazdy), billboardy, grafiki na parkingach, prasa, Internet oraz spoty telewizyjne.

W czasie trwania akcji, policjanci z drogówki zintensyfikują działania kontrolne wobec użytkowników dróg stwarzających niebezpieczeństwo. Będą oni propagować zgodne z prawem kulturalne i bezpieczne zachowania na drodze wskazując jednocześnie na skutki brawurowej jazdy.

Najprawdopodobniej powodem tak dużej ilości wypadków, które popełniają młodzi kierowcy jest przede wszystkim niedojrzałość emocjonalna i społeczna. Ta pierwsza przejawia się często nieuświadomioną potrzebą zaistnienia społecznego, ciągłego sprawdzania swojej pozycji w hierarchii społecznej, nie do wykonania w pracy, szkole czy też w rodzinie. Niedojrzałość społeczna powoduje, iż kierowcy tacy wiedzą o istnieniu pewnych norm społecznych i reguł zachowań, których należy przestrzegać, ale uważają, że do nich maja stosować się wszyscy inni ale nie oni sami. Po za licznymi kampaniami należy przede wszystkim zacząć od edukacji kierowców, którzy w trakcie nauki jazdy muszą mieć wpojone i zaakceptować, że na drodze korzyść (w tym poprawienie samooceny) przynosi współpraca nie rywalizacja. Niestety do takich rozwiązań dojrzeć muszą nie tylko młodzi kierowcy, ale i organizatorzy ruchu drogowego. 
Zaczynają sprawdzać GPS
Podczas normalnej kontroli drogowej policja zaczęła sprawdzać legalność oprogramowania GPS. W związku z akcja, gorzowska policja zabrała kilka GPS-ów z nielegalnym oprogramowaniem.
Jazda bez trzymania kierownicy
Ponad 70 proc. osób prowadzących samochód poprosiło o przytrzymanie kierownicy pasażera. Aż 9 na 10 kierowcom zdarza się prowadzić auto kolanami, ponieważ  w dłoniach trzymają w tym czasie np. napój lub...
Zobacz także podobne wiadomości