Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Odszkodowanie po kolizji z dziurą w drodze


06 Maj. 2010

Większość kierowców od czasu do czasu wpada w dziurę w jezdni.
Dzieje się tak dlatego, że jakość polskich dróg pozostawia wiele do życzenia.
 Konsekwencją złej jakości polskich dróg jest często uszkodzenie auta.
Aby otrzymać odszkodowanie należy postępować w nastepujący sposób.


 
Na początku powinniśmy opanować nerwy. Nie należy oddalać się z miejsca zdarzenia. Należy rozejrzeć się, czy w pobliżu nie ma świadków (może to być również pasażer auta).Należy zapytać ich o nazwiska, telefony lub adresy i jeśli zajdzie potrzeba, poprosić ich o podpisanie kilkuzdaniowej relacji z tego, co widzieli.
Należy jak najdokładniej sfotografować dziurę i uszkodzenia auta.
Jeśli jakaś część auta oderwała się należy potraktować ją jako cenny dowód. To samo dotyczy naprawy auta w warsztacie- należy zachować starą część.
Należy wezwać policję, ewentualnie straż miejską. Funkcjonariusze sporządzą notatkę z opisem zdarzenia. Korzystne jest zdanie jednoznacznie stwierdzające, że uszkodzenia są wynikiem złego stanu nawierzchni. Należy pamiętać, że w postępowaniu odszkodowawczym opinia funkcjonariuszy liczy się najbardziej.

Powinno się ustalić zarządcę drogi. Drogami miejskimi, gminnymi i wojewódzkimi zarządzają odpowiednie wydziały urzędów miejskich, gminnych oraz wojewódzkich, drogami krajowymi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Gdy już wiadomo do kogo się zwrócić, należy odwiedźić ten wydział lub skontaktować się z nim telefonicznie. Należy opisać wypadek i zapytać o procedurę odszkodowawczą i o to jakie dokumenty trzeba zgromadzić.
Jeśli posiadamy zdjęcia i jednoznaczną notatką policyjną urząd skieruje nas od razu do ubezpieczyciela, z którym współpracuje i dalej on będzie się tym zajmował.

Do nas należy sporządzenie pisma z dokładnym opisem zdarzenia drogowego i wszystkich szkód, jakie zostały poniesione. Do pisma powinno się dołączyć fotografie i notatkę funkcjonariuszy, ewentualnie opinię niezależnego rzeczoznawcy.
Jeśli urząd uzna naszą kolizję za niejednoznaczną i odmówi skierowania sprawy do ubezpieczyciela, należy ponowić żądanie na piśmie i wysłać je listem poleconym.
Gdy mimo tego zarząd drogi nie uzna swojej winy można jeszcze zainwestować w ekspertyzę rzeczoznawcy i dochodzić roszczeń przed sądem. 
Likwidacja szkody gdy dojdzie do kolizji drogowej
Kolizja nawet najmniejsza na drodze jest dla kierowcy wielkim stresem.
Po kolizji mamy dwie możliwości działania. Możliwością pierwszą jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji, która ustali winowajcę....
W jaki sposób odzyskać prawo jazdy?
Prawo jazdy może być zatrzymane w związku z przekroczeniem przez kierowcę limitu punktów karnych, podrobieniem prawa jazdy, upłynięciem terminu ważności lub zniszczeniem dokumentu oraz podejrzeniem, że...
Zobacz także podobne wiadomości