Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Zmiany w egzaminie teoretycznym na prawo jazdy


04 Lis. 2011

Przepisy dotyczące egzaminu teoretycznego prawa jazdy zaczną obowiązywać od II 2012 roku. W czasie trwania egzaminu kandydatom będą wyświetlane klipy wideo z symulacjami zdarzeń drogowych. W czasie ich trwania kursant będzie obowiązany reagować na bieżącą sytuację występującą na drodze.

  W zdecydowanej większości dotychczas egzamin teoretyczny był formalnością i nie stanowił przeszkody w uzyskaniu dokumentu. Prawdziwym testem znajomości przepisów i umiejętności był egzamin z jazdy. A wszystko dlatego, że choć kursanci na egzaminie teoretycznym odpowiadali na pytania wylosowane przez komputer, to zagadnienia były im wcześniej znane. Wystarczyło nauczyć się na pamięć materiału nie zastanawiając się nawet nad sensem odpowiedzi.. Tymczasem w nowej procedurze pytań będzie 3 000 i mają być dla egzaminowanych zagadką. W czasie nowego egzaminu nie będzie można powrócić do odpowiedzi wcześniej zaznaczonej by ją poprawić.

Wiadomo też, że według projektu Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzi w nowym teście teoretycznym będą różnie punktowane, bo nie wszystkie przepisy są równie ważne. Czas egzaminu teoretycznego prawdopodobnie nie zmieni się. Będzie to 25 minut.

Po zdobyciu prawa jazdy przez osiem miesięcy samochód młodego kierowcy będzie musiał być oznaczony z tyłu i z przodu białą naklejką z zielonym klonowym liściem. Na terenie zabudowanym pojedzie on z maksymalna prędkością 50 km/h (nawet w nocy), a poza nim 80 km/h. Na drodze ekspresowej i autostradzie nie będzie mógł przekroczyć 100 km/h. Trzykrotne w ciągu dwóch pierwszych lat złamanie przepisów to konieczność zdawania egzaminu na prawo jazdy od nowa.

    Zmiany od lutego 2012 r. :
 

  • egzamin teoretyczny z pytaniami, w których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa,
  • brak możliwości powrotu i zmiany odpowiedzi w pytaniach, na które już raz odpowiedź padła, egzamin będzie odbywał się w czasie rzeczywistym,
  • zróżnicowana punktacja w teście, odpowiadająca wadze pytań i sytuacjom na drodze,
  • czas odpowiedzi na wszystkie pytania nie dłuższy niż 25 minut,
  • losowy wybór pytań spośród 3000 zawartych w bazie,
  • pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem od dnia zdobycia prawa jazdy dodatkowy kurs i praktyczne szkolenie dotyczące bezpieczeństwa,
  • pierwsze dwa lata posiadania uprawnień to tzw. okres próby,
  • dwa wykroczenia to skierowanie na kurs reedukacyjny i badania psychologiczne, a okres próby wydłuży się o kolejne dwa lata,
  • popełnienie trzech wykroczeń - egzamin do zdania od początku,
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego: o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych, o ile jest ono wymagane,
Ponadto aby uzyskać dokument kandydaci będą obowiązani do odbycia wymaganego dla danej kategorii szkolenia w szkole nauki jazdy. Zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego w WORD-zie, wymaganego dla danej kategorii prawa jazdy.

Warunek dodatkowy dla obcokrajowców: przebywanie na terytorium RP przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T dla osoby niepełnoletniej może być wydane wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.


 

 

Ograniczenie prędkości do 30 km/h w miastach ?
Proponowane zmiany zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego to m.in.: - blokady antyalkoholowe w nowych autach, - ograniczenie prędkości do 30 km/h na terenie zabudowanym, - zakaz urządzeń ostrzegających o...
Poprawki do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wchodzą w życie 1.01.2012 r.
Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych podpisana 7 września 2011 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Zobacz także podobne wiadomości