Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami podpisane


03 Lip. 2012

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami podpisane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Sławomira Nowaka.

 
 
 
 
 
 
 
Pierwsze rozporządzenie określa:
szczegółowe  wymagania  w  stosunku  do  jednostek  przeprowadzających  egzaminy
państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego;
szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;
ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
warunki i tryb:
a)  przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów,
b)  przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów,
c)  postępowania  z  dokumentami  dotyczącymi  osób  przystępujących  do  egzaminu
państwowego,
d)  prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;
 
1 W sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,

Drugie rozporządzenie określa szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

 
 
Kolejne rozporządzenie określa:
1)  szczegółowe  wymagania  w  zakresie  wyposażenia  dydaktycznego,  warunków
lokalowych i placu manewrowego:
a)  ośrodków szkolenia kierowców ;
2)  szczegółowy program:
a)  szkolenia  osób  ubiegających  się  o  uzyskanie  uprawnienia  do  kierowania
motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem,
b)  szkolenia  kandydatów  na  instruktorów  i  instruktorów  oraz  kandydatów  na
wykładowców i wykładowców,
c)  3-dniowych  warsztatów  doskonalenia  zawodowego  dla  instruktorów  i
wykładowców;
3)  szczegółowe warunki i tryb:
a)  postępowania z dokumentami dotyczącymi osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem
i kandydatów na instruktorów oraz wzory stosowanych dokumentów,
b)  prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szkolenia kierowców;

3 W sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów
i wykładowców.
 

Po podpisaniu rozporządzeń przez poszczególnych Ministrów zostaną one opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Upał w samochodzie – jak go przeżyć?
Każdy z nas doświadczył wątpliwej przyjemności związanej z rozpoczęciem podróży autem eksponowanym na słońcu w środku lata. By było to możliwe należy rozpocząć standardową procedurę: otwarcie drzwi,...
Cztery kółka na wakacjach
Sezon w pełni, zarówno w kalendarzu, jak i w prognozie pogody. Wyruszając samochodem w podróż, musimy być przygotowani, na to, że wszystko się może zdarzyć. Powinniśmy pamiętać o podstawowych kwestiach, nie...
Zobacz także podobne wiadomości