Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Samochód a VAT 2013

Od 1 stycznia 2013 r. ma nastąpić powrót do odliczenia VAT w znacznie szerszym zakresie niż w latach 2011-2012. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

 Odliczenie pełne VAT będzie możliwe w stosunku do samochodu osobowego lub innego niż osobowy o dopuszczalnej maksymalnej ładowności nieprzekraczającej 3,5 t, w odniesieniu do:

  •     pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  •     pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
  •     pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  •     pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  •     pojazdów specjalnych – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;
  •     pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1 – 5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

        a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
        b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
        c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

   

pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z  dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Potwierdzenie i udokumentowanie  liczby miejsc i dopuszczalnej ładowności będzie  związane z koniecznością przeprowadzenia,  odpowiedniego badania technicznego pojazdu.