Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Karta opłaty

Karta opłaty składa się z dwóch części: 1) winiety samoprzylepnej umieszczanej w sposób trwały wewnątrz pojazdu samochodowego, w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu; 2) odcinka kontrolnego przechowywanego w pojeździe samochodowym i okazywanego na żądanie osób uprawnionych do kontroli karty opłaty.

Dostępne są karty opłat:

DOBOWA
Kartę opłaty dobowej może wypełniać przedsiębiorca (sprzedawca) w części dotyczącej:

 •     numeru rejestracyjnego pojazdu
 •     dat i godzin określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do"),

natomiast w części dotyczącej:

 •     daty wydania karty,
 •     oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego,

wypełnia wyłącznie jednostka pobierająca opłatę.

SIEDMIODNIOWA
Kartę opłaty siedmiodniowej może wypełniać przedsiębiorca (sprzedawca) w części dotyczącej:

 •     numeru rejestracyjnego pojazdu,
 •     dat i godzin określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do"),

natomiast w części dotyczącej:

 •     daty wydania karty,
 •     oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego,

wypełnia wyłącznie jednostka pobierająca opłatę

MIESIĘCZNA
Kartę opłaty miesięczną wypełnia wyłącznie jednostka pobierającą opłatę, poprzez wpisanie:

 •     numeru rejestracyjnego pojazdu,
 •     dat określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do") /wpisywanie godzin nie jest wymagane/
 •     daty wydania karty,
 •     oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego.

ROCZNA
Kartę opłaty roczną wypełnia wyłącznie jednostka pobierającą opłatę, poprzez wpisanie:

 •     numeru rejestracyjnego pojazdu,
 •     dat określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do") /wpisywanie godzin nie jest wymagane/
 •     daty wydania karty,
 •     oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego.

Kolorystyka zależy od rodzaju karty:

 •     dobowa - żółta,
 •     siedmiodniowa - purpurowa,
 •     miesięczna - niebieska,
 •     roczna - zielona.

Format każdej karty to: 80 x 105 mm.