Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Taryfikator mandatów

Prezentujemy aktualny taryfikator mandatów i punktów karnych. Chcesz wiedzieć ile i za co zapłacisz, jeśli nie będziesz przestrzegać przepisów? Zapoznaj się z najnowszym taryfikatorem mandatów.

WYKROCZENIE LICZBA PUNKTÓW KARNYCH WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA
Kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. 0 pkt Decyduje sąd (do 3 lat pozbawienia wolności)
Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień. 0 pkt 300 zł
Kierowanie pojazdem bez wymaganych dokumentów. 0 pkt 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł
Wjeżdżanie na pas między jezdniami. 0 pkt 100 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku. 0 pkt 100 zł
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone. 0 pkt 300 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. 0 pkt 250 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. 0 pkt 300 zł
Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych. 0 pkt 100 zł
Naruszenie zakazu holowania na autostradzie. 0 pkt 200 zł
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami. 0 pkt 200 zł
Używanie "szperacza" podczas jazdy. 0 pkt 100 zł
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym. 0 pkt 300 zł
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem. 0 pkt 50-500 zł
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim. 0 pkt 200 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu. 0 pkt 50 zł
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi. 0 pkt 100 zł
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem. 0 pkt 100 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym. 0 pkt 200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem. 0 pkt 200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne. 0 pkt 200 zł
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych. 0 pkt 200 zł
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego. 0 pkt 200 zł
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic. 0 pkt 50 zł
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem. 0 pkt 300 zł
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany. 0 pkt 100 zł
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym. 0 pkt 100 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu. 0 pkt 20-500 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu. 0 pkt 200 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób utrudniający kierowanie pojazdem. 0 pkt 20-500 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony. 0 pkt 200 zł
Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. 0 pkt 200 zł
Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia. 0 pkt 200 zł
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób. 0 pkt 150 zł
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 0 pkt 200 zł
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich. 0 pkt 150 zł
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 0 pkt 100 zł -300 zł
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu. 0 pkt 100-300 zł
Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym. 0 pkt 50 zł
Przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h. 0 pkt 50 zł
Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju. 1 pkt 100 zł
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu. 1 pkt 50 zł
Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych. 1 pkt Zależnie od znaku do 500 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym. 1 pkt za każdą osobę 100 zł za każdą osobę, nie więcej niż 500 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. 2 pkt 300 zł
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru, np. nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów. 2 pkt 200 zł
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach. 2 pkt 100 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy. 2 pkt 100 zł
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane. 2 pkt 100 zł
Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie. 2 pkt 200 zł
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony. 2 pkt 100 zł
Wyprzedzanie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. 2 pkt 100 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu. 2 pkt 100 zł
Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych przednich. 2 pkt 100 zł
Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych tylnych. 2 pkt 100 zł
Niezatrzymanie się przed znakiem STOP. 2 pkt 100 zł
Niestosowanie się do znaku od B-13 do B-19 "zakaz wjazdu" 2 pkt 150 zł
Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h. 2 pkt 100-200zł
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym. 2 pkt 50-200zł
Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej". 2 pkt 150zł
Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego 2 pkt 100 zł
Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym. 2 pkt 100 zł
Niestosowanie się do znaku od B-3 do B-7 "zakaz wjazdu". 3 pkt 150 zł
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony. 3 pkt 200 zł
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia. 3 pkt 100 zł
Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie. 3 pkt 50 zł
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia. 3 pkt 400 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym. 3 pkt 350 zł
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym. 3 pkt 300 zł
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne. 3 pkt 200 zł
Niestosowanie się do znaku B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka". 4 pkt 100 zł
Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h. 4 pkt 200-300 zł
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: od zmierzchu do świtu. 4 pkt 200 zł
Wyprzedzanie w tunelu, niezależnie od pory doby. 4 pkt 200 zł
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (brak kasku, pasów). 4 pkt 100 zł
Niestosowanie się do znaku B-2 "zakaz wjazdu". 5 pkt 250 zł
Niestosowanie się do znaku B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach". 5 pkt 250 zł
Niestosowanie się do znaku B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22. 5 pkt 200 zł
Niestosowanie się do znaku od C-1 do C-12 "nakaz jazdy". 5 pkt 250 zł
Niestosowanie się do znaku F-10, od F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania. 5 pkt 250 zł
Niestosowanie się do znaku od P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa". 5 pkt 250 zł
Niestosowanie się do znaku P-4 "linia podwójna ciągła". 5 pkt 200 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu. 5 pkt 250 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze. 5 pkt 250 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu 5 pkt 250 zł
Utrudnianie ruchu podczas cofania. 5 pkt 20-500 zł
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu. 5 pkt 250 zł
Naruszenie zakazu zawracania. 5 pkt 250 zł
Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania. 5 pkt 250 zł
Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia. 5 pkt 300 zł
Wyprzedzanie na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi. 5 pkt 300 zł
Wyprzedzanie na skrzyżowaniach. 5 pkt 300 zł
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi. 5 pkt 300 zł
Wyprzedzanie na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi. 5 pkt 300 zł
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania". 5 pkt 300 zł
Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie. 5 pkt 300 zł
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. 5 pkt 200 zł
Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu. 5 pkt 20-500 zł
Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. 5 pkt 500 zł
Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h. 6 pkt 300-400 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami (bez fotelika). 6 pkt 150 zł
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa. 6 pkt do 500 zł
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 6 pkt do 500 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania. 6 pkt 20-500 zł
Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych. 6 pkt 300-500 zł
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. 6 pkt 300-500 zł
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. 6 pkt 300-500 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej. 6 pkt 350 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. 6 pkt 300 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym. 6 pkt 300 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom. 6 pkt 300 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd. 8 pkt 350 zł
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu. 8 pkt Grzywna do 500 zł. Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd
Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h. 8 pkt 400-500 zł
Popełnienie przestępstwa drogowego, np. spowodowanie zagrożenia dla czyjegoś życia na drodze, potrącenie lub zabicie człowieka, spowodowanie katastrofy drogowej w ruchu lądowym. 10 pkt Decyduje sąd
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) lub środka podobnie działającego do alkoholu. 10 pkt do 500 zł
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila) lub będąc pod wpływem środka odurzającego. 10 pkt Areszt lub grzywna decyduje sąd. Sąd może też orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku. 10 pkt Decyduje sąd (do 3 lat pozbawienia wolności)
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. 10 pkt 500 zł
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi. 10 pkt 200 zł
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia. 10 pkt 350 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu. 10 pkt 350 zł
Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h. 10 pkt 500 zł
Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed. 10 pkt 200 zł