Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


ADR

ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975r.

 

Cel kursu ADR:
Kurs ma na celu przygotowanie kierowców zawodowych do bezpiecznego i profesjonalnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Wymagania dla uczestników kursów ADR organizowanych w ABC-Szkolenia:
 
Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym oraz mieć ukończone 21 lat.
 
Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat.
Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR i może przystąpić do kursu w ostatnim roku ważności zaświadczenia ADR.