Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Tachografy i czas pracy kierowców

Urządzenie kontrolne zwane tachografem, w świetle obowiązujących przepisów konwencji AETR, musi posiadać przyrządy wskazujące: przebytą odległość (drogomierz), prędkość (tachometr) i czas (zegar), przy pomocy których kierowca może w każdej chwili odczytać potrzebne mu informacje w czasie jazdy.

Urządzenie kontrolne musi poza tym posiadać: przyrząd rejestrujący przebytą odległość, przyrząd rejestrujący prędkość, jeden lub więcej przyrządów rejestrujących cztery grupy czasowe:
• czas kierowania,
• czas pracy aktywnej - wszystkie inne okresy pracy,
• czas pracy pasywnej - czas dyspozycyjności (czas oczekiwania, tj. okres, podczas którego kierowcy nie muszą pozostawać- na swoich stanowiskach pracy, z wyjątkiem przyjmowania ewentualnych telefonów dotyczących rozpoczęcia lub podjęcia prowadzenia bądź wykonania innych prac, czas spędzony obok kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu oraz czas spędzony na leżance, gdy pojazd jest w ruchu),
• przerwy w prowadzeniu i okresy dziennego odpoczynku.
 
 
Ceny za wydanie kart do tachografów cyfrowych
 
Rodzaj karty Wysokość opłaty netto (PLN) Wysokość opłaty brutto (PLN)
Karta Kierowcy 138,00 169,74
Karta Przedsiębiorstwa 230,00 282,90
Karta Warsztatowa 230,00 282,90
Karta Kontrolna 193,20 237,64

  

 

 

 

CZAS PRACY KIEROWCÓW
Czas pracy kierowców określony jest w ustawie:
„USTAWA o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r.”
oraz „USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw”