Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Przewóz rzeczy i osób.

W dniu 10-09-2010 r. przestały obowiązywać przepisy dotyczące organizacji kursów dokształcających dla kierowców zawodowych w zakresie  przewozu rzeczy lub osób.

W zamian zostały wprowadzone nowe rodzaje kursów:
Kwalifikacja wstępna,
Kwalifikacja wstępna przyspieszona,

 
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:
Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępna przyspieszoną w zakresie bloku programowego:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.,
i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną.
 
Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca,
Szkolenie okresowe kierowców.

o rodzaju szkolenia decyduje data uzyskania uprawnień po raz pierwszy w zakresie prawo jazdy kategorii C1, C lub D1, D.
Kursy z zakresu kwalifikacji wstępnej (wszystkie rodzaje) dotyczą kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D po 10.09.2008 r. oraz kategorii C1, C po 10.09.2009 r. Do pozostałych kierowców stosuje się szkolenie okresowe kierowców w zakresie bloku programowego D1, D1+E, D, D+E lub C1, C1+E, C, C+E.