Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

 1. Dział I. Przepisy Ogólne (art. 1-2)
 2. Dział II. Ruch drogowy (art.3-65)
  1. Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 3-10)
  2. Rozdział 2. Ruch pieszych (art. 11-15)
  3. Rozdział 3. Ruch pojazdów (art. 16-34)
   1. Oddział 1. Zasady ogólne
   2. Oddział 2. Włączanie się do ruchu
   3. Oddział 3. Prędkość i hamowanie
   4. Oddział 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
   5. Oddział 5. Wymijanie, omijanie, cofanie
   6. Oddział 6. Wyprzedzanie
   7. Oddział 7. Przecinanie się kierunków ruchu
   8. Oddział 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
   9. Oddział 9. Holowanie
   10. Oddział 10. Ruch pojazdów w kolumnie
   11. Oddział 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
  4. Rozdział 4. Ruch zwierząt (art. 35-37)
  5. Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach (art. 38-65i)
   1. Oddział 1. Przepisy porządkowe
   2. Oddział 2. Zatrzymanie i postój
   3. Oddział 3. Używanie świateł zewnętrznych
   4. Oddział 4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym
   5. Oddział 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 3. Dział III. Pojazdy (art.66-86)
  1. Rozdział 1. Warunki techniczne pojazdów (art. 71-80)
  2. Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu (art. 80a-80e)
  3. Rozdział 2a. Centralna ewidencja pojazdów (art. 80f-80j)
  4. Rozdział 2b. (uchylony) (art. 80f-80j)
  5. Rozdział 3. Badania techniczne pojazdów (art. 81-86)
 4. Dział IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (art. 87-128)
  1. Rozdział 1. (uchylony) (art. 87-100)
  2. Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców (art. 100a-100e)
  3. Rozdział 2.Szkolenie i egzaminowanie (art. 101-115)
  4. Rozdział 2a. (uchylony) (art.115a-115e)
  5. Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 116-121)
  6. Rozdział 4. (uchylony) (art. 122-128)
 5. Dział V. Kontrola ruchu drogowego (art. 129-140a)
  1. Rozdział 1. Uprawnienia policji i innych organów (art.129-131)
  2. Rozdział 2. Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych (art.132-134a)
  3. Rozdział 3. Zatrzymywanie praw jazd i pozwoleń oraz cofanie i przyznawanie uprawnień do kierowania pojazdami (art.135-140a)
 6. Dział VA. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (art.140b-140l)
 7. Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art.141-152)