Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Program Aktywny Samorząd dofinansuje prawo jazdy osobie niepełnosprawnej, pod warunkiem, że Centrum Pomocy Rodzinie przystąpi do programu

Maja Żak: Jakie obecnie prowadzone są programy dofinansowań? Jakie warunki należy spełniać, jakie dokumenty i gdzie należy je złożyć?

Julita Kuźniewska – Integracja :
Dofinansowanie do prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych jest możliwe za pośrednictwem programu Aktywny Samorząd.
Program jest realizowany tylko w tych regionalnych Centrach Pomocy Rodzinie, które wyraziły chęć udziału w programie.
Zatem pomocne może być zorientowanie się czy placówka w Państwa rejonie przystąpiła do programu.
Jeśli tak-o terminy przyjmowania wniosków i szczegółowe kryteria(inne niż wymienione w powyższym linku) można pytać w danej placówce.

Maja Żak: Jak obecnie wygląda pomoc osobom niepełnosprawnym przez program PFRON ?

Julita Kuźniewska – Integracja :
Dofinansowanie do zakupu samochodu było możliwe kilka lat temu, w ramach programu PFRON Sprawny dojazd. Niestety obecnie program jest zawieszony.

Szczegóły dotyczące programu Aktywny Samorząd znajdują się pod linkiem: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html w zakładce: Materiały informacyjne: Kierunki działań i warunki brzegowe.

Prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych

11 Maj. 2015

Staranie się o prawo jazdy należy rozpocząć od wizyty w wydziale komunikacji urzędu w miejscu zamieszkania, by uzyskać profil PKK – Profil Kandydata na Kierowcę. Należy złożyć: dokument tożsamości, zdjęcie, podanie, orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do kierowania pojazdami i upoważnienie do odbioru (w razie działania pełnomocnika). Z numerem PKK można zapisać się na kurs.

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych dłużej ważne

23 Mar. 2015

Stare karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą ważne do połowy 2015 r. - stanowi ustawa, którą podpisał prezydent. Ustawa wydłużyła ich ważność o siedem miesięcy, pierwotnie miały obowiązywać do końca listopada. Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach". Jest wydawana osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Jak dobrać oprzyrządowanie do samochodu dla ON?

21 Mar. 2014


"Z samochodem dla niepełnosprawnego jest jak z wózkiem inwalidzkim: kiepsko dopasujesz - kiepsko pojedziesz".
Prowadzenie samochodu ułatwiają specjalne urządzenia. Na rynku są dostępne pojazdy z oryginalnym oprzyrządowaniem fabrycznym, ale można też dokonać takich przeróbek w specjalistycznym warsztacie