Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Paliwo a VAT

Przewoźnicy osób niepełnosprawnych nie mogą odliczać VAT od paliwa. W najbliższej przyszłości to się nie zmieni. Samochody przewożące niepełnosprawnych nie mieszczą się w żadnej kategorii pojazdów, które korzystają ze zwolnienia. Nie mają odpowiedniej masy (pojazd przekraczający 3,5 tony) oraz nie wymieniono ich w załączniku dotyczącym samochodów specjalistycznych. A przecież trudno odmówić takiemu pojazdowi specjalistycznego przeznaczenia.

 
- Taki samochód jest zrobiony prawie jak na receptę i to jeden z bardziej specjalistycznych pojazdów na rynku - podkreśla Adam Bartosiewicz, prawnik z kancelarii Bilans.

Przewidywana nowelizacja ustawy o VAT nic tu nie zmieni. Fiskus pozwoli podatnikom na odliczenie całego podatku od nabycia, importu oraz leasingu wszystkich samochodów wykorzystywanych na cele działalności opodatkowanej, ale nie na odliczenie paliwa. W tym zakresie planuje się utrzymanie dotychczasowego stanu prawnego.

Nie będzie można odliczać podatku od paliwa przeznaczonego do aut osobowych, które będą definiowane podobnie jak obecnie. Będzie to pojazd o masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Pewne samochody będą jednak wyłączone z pojęcia aut osobowych. Podobnie jak dzisiaj jedną z kategorii pojazdów nieuznawanych za osobowe będą samochody specjalistyczne. Pojazd do przewozu niepełnosprawnych to z pewnością auto, którego nie można używać do celów prywatnych.

- Jeśli zatem jest tylko związany z działalnością opodatkowaną, to powinno istnieć prawo do odliczenia podatku od paliwa - twierdzi Adam Bartosiewicz.

Takie samochody zazwyczaj nie mają bowiem masy większej niż 3,5 tony. Nie spełniają również kryteriów pozostałych wyjątków określonych w ustawie i w załączniku. Okazuje się, że fiskus planuje tylko jedną zmianę w treści załącznika. Nie dotyczy ona jednak pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, lecz samochodu... pogrzebowego.

Niezbędne wyposażenie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych to:

* specjalne szyny w podłodze,
* w szynach szybkozłączki z pasami do przypinania wózka,
* specjalny pas biodrowy,
* winda lub podnośnik,
* kierunkowskazy dachowe,
* różnego rodzaju uchwyty.

Natomiast urządzenia w samochodzie pogrzebowym to:

* wózek do wprowadzania trumny,
* ławki,
* wystrój.

 

 

Prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych

11 Maj. 2015

Staranie się o prawo jazdy należy rozpocząć od wizyty w wydziale komunikacji urzędu w miejscu zamieszkania, by uzyskać profil PKK – Profil Kandydata na Kierowcę. Należy złożyć: dokument tożsamości, zdjęcie, podanie, orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do kierowania pojazdami i upoważnienie do odbioru (w razie działania pełnomocnika). Z numerem PKK można zapisać się na kurs.

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych dłużej ważne

23 Mar. 2015

Stare karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą ważne do połowy 2015 r. - stanowi ustawa, którą podpisał prezydent. Ustawa wydłużyła ich ważność o siedem miesięcy, pierwotnie miały obowiązywać do końca listopada. Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach". Jest wydawana osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Jak dobrać oprzyrządowanie do samochodu dla ON?

21 Mar. 2014


"Z samochodem dla niepełnosprawnego jest jak z wózkiem inwalidzkim: kiepsko dopasujesz - kiepsko pojedziesz".
Prowadzenie samochodu ułatwiają specjalne urządzenia. Na rynku są dostępne pojazdy z oryginalnym oprzyrządowaniem fabrycznym, ale można też dokonać takich przeróbek w specjalistycznym warsztacie