Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jak powinno wyglądać oświadczenie sprawcy wypadku?

Zdarzenia tak nieprzewidywalne, jakimi są drobne kolizje niejednemu kierowcy napsuły nerwów i uszczupliły portfel. Często sami nieświadomie przyczyniamy się do pomnażania problemów. Wystarczy po chwilowym zdenerwowaniu skontrolować dokumenty drugiego uczestnika wypadku i spisać potrzebne dane.

CENTRUM DORADZTWA I ROSZCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w Szczecinie, ktore zajmuje się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych http://www.roszczenia.prv.pl

 

Oświadczenie sprawcy wypadku

 

DANE POSIADACZA POJAZDU (na kogo wykupiono polisę OC) ............................................................................................

imię i nazwisko lub nazwa firmy ............................................................................................

dokładny adres wraz z kodem pocztowym i telefonem ....................................................................

Numer dowodu osobistego:........................wydany przez:............................. REGON (firma):........................

DANE KIERUJACEGO

Imię i nazwisko ..............................dokładny adres wraz z kodem pocztowym i telefonem ........................................................

Numer dowodu osobistego:........................wydany przez:........................... Prawo jazdy nr:....................kategoria:.......

wydane przez:......................... w dniu:..............

DANE POJAZDU

Marka i typ:..............................Rocznik:...........Nr rejestracyjny:.............. Dowód rejestracyjny nr:.....................wydany przez:..................w dniu:........

DANE O POLISIE OC

Nazwa zakładu ubezpieczeń:..................Numer i seria polisy OC:......................... .

........................................................................................... dokładny adres oddziału, który wystawił polisę

Okres ważnosci polisy OC (od - do):..........................................................

Oświadczam, że w dniu...............o godzinie........w miejscowosci......................... spowodowałem wypadek drogowy/kolizję drogową, w wyniku czego został uszkodzony samochód marki................................o numerze rejestracyjnym.........................

W pojeździe tym uszkodzeniu uległy następujace elementy:.................... ........... Okolicznosci kolizji:.............................................................. .......

Szkic sytuacyjny:....................................................................... Świadkowie (imię i nazwisko, adres):.................................................................................

 

Oświadczam, że na miejsce wypadku/kolizji drogowej przybyła/nie przybyła policja. Byłem trzeźwy/nietrzeźwy. Policja ukarała/nie ukarała mnie mandatem, który przyjąłem/nie przyjąłem.

Posiadam ważną polisę OC/nie posiadam ważnej polisy OC. ............................

 

 

................... Data, miejscowość podpis