Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jak się zachować w przypadku pożaru w samochodzie?

W przypadku, gdy podczas jazdy samochodem zauważymy jakieś sygnały wskazujące na to, że pod maską może powstać pożar, np. swąd, dym z instalacji elektrycznej, powinniśmy jak najszybciej zatrzymać się, wyłączyć silnik i zaciągnąć hamulec ręczny oraz natychmiast opuścić auto.

Jeśli przypuszczenia się sprawdzą i okaże się, że nasz pojazd się pali, należy wyjąć z auta gaśnicę, w której trzeba odblokować zawleczkę i wyciągnąć metalowy pręcik (zrywając jednocześnie plombę) a następnie ostrożnie podejść do miejsca pożaru. Po uchyleniu klapy silnika wpuszczamy pierwszy strumień gaśniczy i zamykamy maskę, aby stłumić ogień. Należy wiedzieć o tym, że jeżeli sami podejmiemy akcję gaśniczą i zbyt gwałtownie otworzymy maskę samochodu to nastąpi duży dopływ powietrza powodujący zwiększenie siły pożaru.

Uwaga! W przypadku gaszenia pożaru w samochodzie nie należy kierować strumienia gaśniczego bezpośrednio na źródło ognia, a minimalnie powyżej tego płomienia (proszek opadając na ogień daje lepsze efekty). Czynności gaśnicze powtarzamy aż do całkowitego zagaszenia, czyli do ustąpienia dymu i płomieni. W czasie gaszenia należy naciskać górną dźwignią tak, aby poprzez dyszę wypuścić środek gaśniczy. Częstym błędem jest nieprawidłowe używanie gaśnicy. Nie powinniśmy jej odwracać w jakąkolwiek stronę, gasić w poziomie lub dyszą wylotową w dół, ponieważ nie zadziała ona prawidłowo - gaz gaśniczy znajdujący się w środku nie pozwoli wypuścić środka gaśniczego. Warto pamiętać, że nawet po zgaszeniu pierwszych objawów pożaru konieczne jest odłączenie akumulatora, ponieważ to właśnie zwarcie instalacji elektrycznej jest ich najczęstszą przyczyną. Bez względu na to czy pożar jest już ugaszony, czy jesteśmy dopiero w trakcie gaszenia trzeba wezwać straż pożarną, która stwierdzi, czy nie ma wtórnego źródła pożaru, tak, aby auto nie zapaliło się ponownie. Do gaszenia pożarów w samochodach przeznaczone są gaśnice proszkowe. Dodatkowo służą one do gaszenia cieczy i gazów palnych - możemy nimi gasić pożar spowodowany wyciekiem paliwa z samochodu. Na wyposażeniu auta najczęściej znajduje się gaśnica 1 kilogramowa. Urządzenie to powinno posiadać właściwe atesty dopuszczające je do użycia. Informacje na ten temat oraz termin ważności i sposób użycia znajdują się na gaśnicy. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi gaśnica powinna być poddawana okresowym kontrolom, które należy przeprowadzać według wskazań, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Badanie takiej gaśnicy lub kontrolę przeprowadzają autoryzowane punkty, które po przeglądzie naklejają odpowiednią kontrolkę, na której można przeczytać datę ostatniego i następnego badania.

Tomasz Płaczek - kierownik ds. szkoleń Szkoła Skoda Auto: "Moim zdaniem warto w swoim samochodzie mieć dwie gaśnice, a nie jedną, jak przewiduje Kodeks Drogowy. Ich właściwe użycie może zwiększyć szansę nie tylko na uratowanie nam życia i zdrowia, ale także zmniejszyć zniszczenie pojazdu przez pożar." Wojciech Nolka - starszy kapitan Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wilkp.: Po dokładnym pokryciu pianą gaśniczą płonącego silnika pamiętajmy zamknąć jego klapę - odetniemy w ten sposób dostęp powietrza. Wezwana na miejsce zdarzenia straż pożarna oceni ryzyko ponownego zapalenia się auta oraz odpowiednio je zabezpieczy. Jeśli pożar dostanie się do kabiny pojazdu ogień rozprzestrzeni się tam bardzo szybko; tapicerka oraz tworzywa, z których wykonane jest wnętrze są łatwopalne.