Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Co to jest ubezpieczenie AC?

Polisy autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Może je wykupić tylko właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Górna granica ubezpieczenia powinna odpowiadać jego aktualnej wielkości rynkowej. Towarzystwa oferują w prawdzie możliwość podwyższenie sumy ubezpieczenia, jednak po szkodzie otrzymamy zwrot pieniędzy tylko do wysokości ceny rynkowej samochodu. Polisa jest ważna jedynie z dowodem własności dla samochodów kupionych w Polsce lub oryginalnym kwitem odprawy celnej dla pojazdów kupionych za granicą. Zakres ochrony polisy autocasco Ubezpieczenie autocasco chroni przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem samochodu. Przede wszystkim zapewnia odszkodowanie za auto, jeśli zniszczy je lub uszkodzi sam właściciel lub osoba przezeń uprawniona do prowadzenia pojazdu. Dotyczy to też sytuacji, gdy pojazd uszkodzą nieznani sprawcy lub zwierzęta. W zależności od wariantu, polisa AC może też chronić od kradzieży lub zniszczenia auta przez żywioły, takie jak: huragan, piorun grad, powódź, pożar, zapadanie się lub opadanie ziemi. Od czego zależy wysokość stawek AC Stawki uzależnione są od wielu czynników: marki pojazdu - w niektórych towarzystwach samochody bardziej "chodliwe" u złodziei mają wyższe stawki; wartości pojazdu - składka podstawowa, przed zniżkami i zwyżkami, jest obliczana jako procent wartości samochodu; wieku pojazdu - w niektórych towarzystwach samochody dość nowe (do 4-5 lat) mają dodatkową zniżkę; wieku właściciela - w niektórych towarzystwach osoby w wieku poniżej 26 lub 25 lat są objęte podwyższoną składką; stażu kierowcy - jeżeli właściciel samochodu ma prawo jazdy poniżej 3 lat, w niektórych towarzystwach składka jest zwiększana; sposobu użytkowania - niektóre firmy podwyższają składki dla samochodów służbowych lub taksówek; miejsca rejestracji - im spokojniejszy region (czyli mniej wypadków i kradzieży), tym stawki niższe. Wyjątkiem jest region katowicki, w którym stawki są bardzo obniżone mimo wysokiej szkodowości. Dodatkowe zniżki są zwykle (ale nie zawsze) stosowane przy jednoczesnym wykupywaniu polisy OC i AC. Niekiedy dodatkową zniżkę można otrzymać w sytuacji , gdy przeniesiemy się z innego towarzystwa ubezpieczeniowego. Podstawowym źródłem zniżek jest jednak staż ubezpieczeniowy. W nagrodę za bezszkodową jazdę zapłacisz za autocasco nawet 70% taniej. Towarzystwa zwykle honorują zniżki uzyskane w innych firmach. Nie zawsze jednak tak samo. Może się okazać, że w jednym dostałbyś 70% zniżki, w innym zaś tylko 50%. Dlatego też, należy dokładnie sprawdzić warunki na których wykupuje się polisę autocasco w danym towarzystwie. Niektóre towarzystwa oferują obniżenie składki AC za przejęcie tzw. częściowego udziału własnego w szkodzie lub franszyzy integralnej. Udział własny w szkodzie, oznacza, że przy wypłacie odszkodowania firma ubezpieczeniowa potrąci określoną w umowie ubezpieczenia kwotę. Np. gdy odszkodowanie powinno wynieść 1000 PLN , a wcześniej umówiliśmy się na 10 proc. udział własny, wówczas zamiast tysiąca otrzymamy 900 PLN. Należy pamiętać, że udział własny obejmuje wszystkie wydarzenia - także kradzież pojazdu. A wtedy udział własny może wzrosnąć wyjątkowo ostro. W przypadku franszyzy intergralnej firma wypłaci pełne odszkodowanie, ale tylko gdy zgłosimy się ze szkodą, której wartość przekracza ustaloną w umowie AC sumę, za straty poniżej płacimy z własnej kieszeni. Gdy kupując polisę zgodziliśmy się na franszyzę integralna np. 1000 PLN, to pełne odszkodowanie możemy dostać tylko jeżeli szkoda przekroczy tę kwotę. Towarzystwa bardzo nie lubią wypłacać odszkodowań. Jeżeli zajdzie choć cień podejrzenia, że wypadek nie był "czysty", możesz się spodziewać nawet kilkumiesięcznych wymian listów. W ekstremalnych przypadkach towarzystwo w ogóle odmówi wypłaty odszkodowania. Jeżeli zdecydowałeś się na wykupienie polisy autocasco, zastanów się nad pakietem (AC + OC). Zwykle taka oferta łączona jest korzystniejsza cenowo.