Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Do czego uprawnia kategoria A?

Kategoria A uprawnia do kierowania motocyklem.