Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Do czego uprawnia kategoria D?

Kategoria D uprawnia do kierowania autobusem oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.