Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Do czego uprawnia kategoria D1?

Kategoria D1 uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.