Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Do czego uprawnia kategoria B+E?

Kategoria B+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, łącznie z przyczepą.