Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Do czego uprawnia kategoria C1+E?

Kategoria C1+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.