Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Jakie jest kryterium wiekowe do przystąpienia do egzaminu na kat. D1+E?

Wymagany wiek dla tej kategorii wynosi 21 lat.