Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Ile kosztuje prawo jazdy na przewóz materiałów niebezpiecznych?

Jeden z OSK świadczących usługi kursu ADR (przewóz materiałów niebezpiecznych) posiada cennik jak ponizej: Kurs ADR - Przewóz materiałów niebezpiecznych Cena kursu: Kurs podstawowy 450 zł Kurs podstawowy + cysterny 800 zł Cysterny 400 zł ponadto: Kurs ADR podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpieczych obejmuje: - wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, - rodzaje zagrożeń, - działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń, - ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich, - obowiązki kierowcy, - czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku, - postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, - środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku, - zakazy ładowania razem, - oznakowanie opakowań - sztuki przesyłki, - informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, - informacje na temat ochrony środowiska. Kurs ADR w zakresie przewozu towarów niebezpieczych w cysternach obejmuje: - zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku, - szczególne wymagania dotyczące pojazdów, - ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern, - przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, - świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, - zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach, - zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi. Warunki stawiane kursantom: Warunkiem uczestnictwa na kursach jest ukończenie 21 lat,