Tak. Kwalifikacja dzieli się na część ogólną i część specjalistyczną. Ogólna w przypadku kierowców ciężarówek i autobusów jest taka sama. Część specjalistyczna (20 lub 10h w trybie przyspieszonym o...