Czy na egzaminie występuje parkowanie prostopadłe wjazd tyłem wyjazd przodem?