Poniżej polecam przypadkowo napotkaną stronę, gdzie znajdziecie mnóstwo przydatnych i bardzo ważnych dokumentów oraz formularzy dla każdego kierowcy:

1. UMOWA WYNAJMU AUTOLAWETY

2. OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ (PL)

3. OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ (PL-EN)

4. OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM polsko-angielskie (PL-EN)

5. OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM polsko-niemieckie (PL-DE)

6. UMOWA KUPNA / SPRZEDAŻY SAMOCHODU (PL)

7. UMOWA KUPNA / SPRZEDAŻY SAMOCHODU polsko-niemiecka (PL-DE)

8. UMOWA KUPNA / SPRZEDAŻY SAMOCHODU polsko-angielska (PL-EN)

9. ANEKS DO UMOWY KUPNA / SPRZEDAŻY SAMOCHODU

10. OŚWIADCZENIE O BRAKU TABLIC REJESTRACYJNYCH

11. ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU

12. DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY Z TYTUŁU NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

13. OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU (druk z wypożyczalni pojazdów)

14. WZÓR UMOWY NAJMU SAMOCHODU Z OMÓWIENIEM

15. DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY / KRADZIEŻY POJAZDU

16. PROCEDURA WYMIANY PRAWA JAZDY

17. WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC DLA POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

18. UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

19. UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU

20. UMOWA NAJMU POJAZDU

21. WNIOSEK O REJESTRACJĘ / WYREJESTROWANIE SAMOCHODU

22. DRUK OŚWIADCZENIA O KOLIZJI DROGOWEJ (PL)

23. WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

24. DRUK ZGŁOSZENIA DODATKOWYCH OGLĘDZIN POJAZDU

25. UMOWA ZAMIANY SAMOCHODU

26. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POJAZDU

27. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY POJAZDU

28. UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU

29. WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY

30. WNIOSEK O WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY

31. UMOWA KUPNA / SPRZEDAŻY SAMOCHODU polsko-francuska (PL-FR)

32. UMOWA KUPNA / SPRZEDAŻY SAMOCHODU niemiecko-polsko (DE-PL)

33. OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM w języku niemieckim (DE)

34. DRUK WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ NABYWCĘ POJAZDU

35. ZGŁOSZENIE SZKODY OSOBOWEJ Z TYTUŁU OC

36. PORADNIK DLA OSÓB WYNAJMUJĄCYCH SAMOCHÓD