Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Dlatego nasz zespół opracował ten dokument, który prezentuje nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w portalu NaukaJazdy.pl, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi założenie konta, dostęp do części reklamowej, zapisanie się do newslettera, udział w grupach i forach dyskusyjnych, czatach, konkursach i innych usługach świadczonych elektronicznie na stronach portalu NaukaJazdy.pl. Formularz może zawierać szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). Jednakże obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających kategorie dostarczające dane statystyczno-demograficzne. Ponadto, w celu świadczenia na rzecz użytkowników portalu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach NaukaJazdy.pl możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze portalu Gazeta.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników firmy ITSS. zajmująca się administracją bazy. Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe NaukaJazdy.pl możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako wydawcy portalu NaukaJazdy.pl nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników portalu NaukaJazdy.pl, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer NaukaJazdy.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu NaukaJazdy.pl. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy portalem NaukaJazdy.pl a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług portalu NaukaJazdy.pl. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach NaukaJazdy.pl.

Linki do innych stron internetowych

Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronach portalu NaukaJazdy.pl linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez ITSS w ramach portalu NaukaJazdy.pl.


Niepożądane treści


W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Na stronach serwisu NaukaJazdy.pl nie znajdziesz także pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu NaukaJazdy.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: info@naukajazdy.pl
dfh