Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Znaki informacyjne

(D-1)
Droga z pierwszeństwem
(D-2)
Koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu
(D-3)
Droga jednokierunkowa
(D-4a)
Droga bez przejazdu
(D-4b)
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z prawej strony
(D-4c)
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z lewej strony
(D-5)
Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
(D-6)
Miejsce przejścia dla pieszych
(D-6a)
Przejazd dla rowerzystów
(D-6b)
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
(D-7)
Droga ekspresowa
(D-8)
Koniec drogi ekspresowej
(D-9)
Autostrada
(D-10)
Koniec autostrady
(D-11)
Początek pasa ruchu dla autobusów