Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Znaki ostrzegawcze

(A-1)
Niebezpieczny zakręt w prawo
(A-2)
Niebezpieczny zakręt w lewo
(A-3)
Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
(A-4)
Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
(A-5)
Skrzyżowanie dróg
(A-6a)
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
(A-6b)
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony
(A-6c)
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony
(A-6d )
Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
(A-6e)
Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
(A-7)
Ustąp pierwszeństwa
(A-8)
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
(A-9)
Przejazd kolejowy z zaporami
(A-10)
Przejazd kolejowy bez zapór
(A-11)
Nierówna droga