Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Znaki uzupelniajace

(F-1)
Przejście graniczne
(F-2)
Przekraczanie granicy zabronione
(F-3)
Granica województwa
(F-4)
Nazwa rzeki.
(F-5)
Znak uprzedzający o zakazie.
(F-6)
Znak uprzedzający o zakazie.
(F-3a)
Granica obszaru administracyjnego na granicy powiatu
(F-3b)
Granica obszaru administracyjnego na granicy gminy
(F-3c)
Granica obszaru administracyjnego miasta na jego prawach
(F-7)
Sposób jazdy w związku z zakazem skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu.
(F-8)
Objazd w związku z zamknięciem drogi
(F-9)
Znak prowadzący na drodze objazdowej
(F-10)
Kierunki na pasach ruchu.
(F-11)
Kierunki na pasach ruchu
(F-12)
Przejazd tranzytowy określonego rodzaju pojazdów