Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Program Aktywny Samorząd dofinansuje prawo jazdy osobie niepełnosprawnej, pod warunkiem, że Centrum Pomocy Rodzinie przystąpi do programu

Maja Żak: Jakie obecnie prowadzone są programy dofinansowań? Jakie warunki należy spełniać, jakie dokumenty i gdzie należy je złożyć?

Julita Kuźniewska – Integracja :
Dofinansowanie do prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych jest możliwe za pośrednictwem programu Aktywny Samorząd.
Program jest realizowany tylko w tych regionalnych Centrach Pomocy Rodzinie, które wyraziły chęć udziału w programie.
Zatem pomocne może być zorientowanie się czy placówka w Państwa rejonie przystąpiła do programu.
Jeśli tak-o terminy przyjmowania wniosków i szczegółowe kryteria(inne niż wymienione w powyższym linku) można pytać w danej placówce.

Maja Żak: Jak obecnie wygląda pomoc osobom niepełnosprawnym przez program PFRON ?

Julita Kuźniewska – Integracja :
Dofinansowanie do zakupu samochodu było możliwe kilka lat temu, w ramach programu PFRON Sprawny dojazd. Niestety obecnie program jest zawieszony.

Szczegóły dotyczące programu Aktywny Samorząd znajdują się pod linkiem: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html w zakładce: Materiały informacyjne: Kierunki działań i warunki brzegowe.

Kierownica dla niepełnosprawnych

20 Mar. 2014

Jednym z warunków prowadzenia samochodu przez osobę niepełnosprawną jest stały kontakt z kierownicą, nie może tak się zdarzyć, że przy wykonywaniu manewrów kierowca puszcza w jakimś momencie kierownicę.