Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Okres próbny dla nowych kierowców dopiero od 2016


15 Lis. 2012

19.01.2013 r. na pewno w życie wprowadzona zostanie nowa forma egzaminów - reszta to na razie plany. Wiele wskazuje na to, że nowe przepisy o gromadzeniu punktów karnych, ewidencji instruktorów oraz przepisy o okresie próbnym dla nowych kierowców wejdą dopiero w 2016 roku.

Przypominamy, że okres próbny, zakłada m. in. że jeśli kierowca w czasie dwóch lat od uzyskania uprawnień popełni dwa wykroczenia, zostanie skierowany na kurs reedukacyjny. Do tego między 4 a 8 miesiącem od otrzymania prawa jazdy powinien zgłosić się na dwa odpłatne kursy doszkalające. Ponadto w obszarze zabudowanym nie może przekraczać 50 km/h, poza nim – 80 km/h, a na autostradach – 100 km/h. Konieczne będzie także oznaczenie z przodu i z tyłu samochodu nalepką liścia klonowego przez pierwszych 8 miesięcy.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (jako odpowiedzialne za część przepisów wykonawczych Ustawy o kierujących pojazdami) wystosowało list w sprawie opóźnienia przepisów dotyczących okresu próbnego, centralnych ewidencji ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów, egzaminatorów, nowych zasad gromadzenia i ewidencji punktów karnych oraz komunikacji pomiędzy starostą a CEK.

Rzecznik prasowy poinformował, że  "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ze względu na brak możliwości rozbudowy i dostosowania funkcjonalności Centralnej Ewidencji Kierowców do wymagań ustawy o kierujących pojazdami, rozpoczęło prace legislacyjne zmierzające do przesunięcia wejścia w życie przepisów których działanie jest związane z pełną funkcjonalnością CEK. Przesunięciu ulegną przepisy dotyczące okresu próbnego, centralnych ewidencji ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów, egzaminatorów, nowych zasad gromadzenia i ewidencji punktów karnych oraz komunikacji pomiędzy starostą, a CEK. Zgodnie z informacją uzyskaną od MSW planuje się przesunięcie wejścia w życie tych przepisów na dzień 4 stycznia 2016 r.

Elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy oraz nowy wzór prawa jazdy są niezależne od osiągnięcia pełnej funkcjonalności przez system CEK.

Proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami jest obsługiwany przez działający we wszystkich wydziałach komunikacji system informatyczny „Kierowca”, który jest niezależny od Centralnej Ewidencji Kierowców. System ten zostanie rozbudowany do dnia 19 stycznia 2013 r. o funkcjonalności związane z elektronicznym obiegiem w tym o „Profil Kandydata na Kierowcę”."

Jazda po odebraniu prawka
Kierowca, któremu odebrano prawo jazdy może prowadzić auto aż do chwili otrzymania wyroku sądowego zakazującego prowadzenia urządzeń mechanicznych. Za brak dokumentu grozi kara - mandat od 50 do maksymalnie 250...
Zmiany standardów bezpieczeństwa dla motocykli
Sprawdź w co według polskiego prawa musi być wyposażony motocykl? Jakie nowe standardy bezpieczeństwa dla posiadaczy kat. A poparł Parlament Europejski? Jak powinno wyglądać prawidłowe ogumienie Twojego...
Zobacz także podobne wiadomości