Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Znaki nakazu

(C-1)
Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
(C-2)
Nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
(C-3)
Nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
(C-4)
Nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
(C-5)
Nakaz jazdy prosto
(C-6)
Nakaz jazdy prosto lub w prawo
(C-7)
Nakaz jazdy prosto lub w lewo
(C-8)
Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
(C-9)
Nakaz jazdy z prawej strony znaku
(C-10)
Nakaz jazdy z lewej strony znaku
(c-11)
Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
(C-12)
Ruch okrężny
(C-13)
Droga dla rowerów
(C-13a)
Koniec drogi dla rowerów
(C-14)
Prędkość minimalna