Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami podpisane

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami podpisane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Sławomira Nowaka.