Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Instrukcja otrzymania nowego prawo jazdy


11 Sty. 2013

Blankiety nowego dokumentu prawa jazdy zaprezentowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Do kierowców trafią po 19 stycznia.
Wprowadzenie nowego wzoru nie oznacza obowiązku natychmiastowej wymiany dokumentu. Dotychczasowe prawa jazdy, wydane bezterminowo, będą wymieniane w latach 2028-2033.
Zmiany, które wejdą w życie 19 stycznia, wynikają z przyjętej w 2011 roku Ustawy o kierujących pojazdami.


 

Zmiany te miały być wprowadzone w lutym 2012 roku, ale ostatecznie termin ich wejścia w życie przesunięto na 19 stycznia 2013 r.

Nowe prawo jazdy będzie miało kolorowe zdjęcie kierowcy i nowoczesne zabezpieczenia ponadto wzbogacone zostanie m.in. o mikrodruk i hologram.

Wprowadzenie nowych wzorów wynika z przyjętej w 2011 r. ustawy o kierujących pojazdami. Pierwotnie ich wprowadzenie planowano na luty 2012 r., później termin ich wejścia w życie przesunięto na 19 stycznia 2013 r.

Blankiety nowego dokumentu przedstawiła Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Poinformowano jednocześnie, że po rocznych przygotowaniach system informatyczny oraz linia produkcyjna są w pełni gotowe do rozpoczęcia produkcji blankietów nowych praw jazdy.

PWPW poinformowała, że podpisała umowy na wdrożenie systemu teleinformatycznego wspierającego proces egzaminowania kandydatów na kierowców z 14 spośród 49 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego - wszystkimi na Mazowszu oraz ośrodkami w Krakowie, Częstochowie, Rzeszowie i Zielonej Górze, Bydgoszczy, Włocławku, Opolu i Legnicy. Podmiotem współpracującym z pozostałymi WORD-ami jest Instytut Transportu Samochodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby otrzymać nowy dokument prawa jazdy nie będąc jeszcze kierowcą należy:

1. Wypełnićj wniosek o wydanie prawa jazdy.

2. Złożyć wniosek (osobiście lub za pomocą e-wniosku przesłanego na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą urzędu) w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania wraz z załącznikami: orzeczeniem lekarskim oraz aktualną, kolorową fotografią o wymiarach 3,5x4,5 cm.

3. Wydział Komunikacji utworzy tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). PKK tworzony jest dla każdej kategorii oddzielnie.

4. Odebrać z Wydziału Komunikacji informację o wygenerowaniu PKK wraz z jego unikalnym numerem. Zapisać się na kurs na prawo jazdy w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) podając nr PKK oraz numer PESEL.

5. Ukończyć szkolenie z wynikiem pozytywnym.

6. W Ośrodku Szkolenia Kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego OSK dokona wpisu o pozytywnym ukończeniu kursu i przekazać tę informację do właściwego Wydziału Komunikacji.

7. Zapisać się na egzamin w ośrodku egzaminowania kierowców – Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Można to zrobić osobiście w WORD bądź elektronicznie w przypadku dostępności odpowiedniej strony internetowej ośrodka, podając numer PKK otrzymany z Wydziału Komunikacji oraz PESEL.

8. Opłacić egzamin.

9. Jeżeli spełnione będą wszelkie wymogi prawne do przystąpienia do egzaminu, WORD wyznaczy termin egzaminu teoretycznego i praktycznego.

10. Zdać część teoretyczną i praktyczną egzaminu na prawo jazdy.

11. Za pomocą systemu teleinformatycznego WORD dokona wpisu o pozytywnym wyniku egzaminu do PKK.

12. Wydział Komunikacji sprawdzi zgodność danych w systemie oraz dokonanie wpłaty przez kandydata na kierowcę i zamówi dokument u producenta prawa jazdy.

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych produkuje dokument. Wyprodukowane prawo jazdy zostaje przesłane do właściwego wydziału.

14. W Wydziale Komunikacji następuje zmiana statusu z kandydata na kierowcę na kierowcę.

15. Prawo jazdy będzie można odebrać w sposób określony we wniosku tj. bezpośrednio w Wydziale Komunikacji bądź za pośrednictwem operatora (np. pocztą).

 

Lada dzień nowe testy - 19.01.2013 r. juz za rogiem!
Od tygodni w Ośrodkach Szkolenia Kierowców wielkie emocje. Poddenerwowanie czują przede wszystkim kursanci przystępujący do nowych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. 19.01.2013 r. wdrożony zostanie nowy...
Przykładowy test na egzamin teoretyczny
Już od soboty 19 stycznia obowiązują nowe zasady egzaminowania kandydatów na kierowców, w części teoretycznej. Ministerstwo Transportu nie zamierza ujawnić swojej bazy pytań jednak przykładowe zestawy...
Zobacz także podobne wiadomości