Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Lada dzień nowe testy - 19.01.2013 r. juz za rogiem!


07 Sty. 2013


Od tygodni w Ośrodkach Szkolenia Kierowców wielkie emocje. Poddenerwowanie czują przede wszystkim kursanci przystępujący do nowych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy.
19.01.2013 r. wdrożony zostanie nowy system - o szczegóły zapytaliśmy z-ce dyrektora ds. rozwoju Instytutu Transportu Samochodowego, koordynatora prac nad nowym egzaminem na prawo jazdy z ramienia ITS, dr inż. Marcina Ślęzaka.


 

www.naukajazdy.pl: Czy termin 19.01.2013 jest aktualny na wprowadzenie nowego systemu egzaminu teoretycznego na prawo jazdy i czy Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego posiadają dostosowaną infrastrukturę?

dr inż. Marcin Ślęzak: Owszem, termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami, a wraz z nią przepisów szczegółowych dotyczących systemu egzaminacyjnego dla kandydatów na kierowców, jest nadal aktualny (z wyjątkiem przepisów, których przesunięcie jest obecnie procedowane w Senacie). Jednak opublikowanie kluczowych rozporządzeń dopiero we wrześniu 2012 roku, ze względu na krótki termin wejścia w życie, utrudnia przygotowanie zainteresowanych stron do zmian przepisów. Mimo to, instytucje odpowiedzialne za system egzaminowania i szkolenia (m.in. WORDy, starostwa powiatowe, OSK) podjęły się przygotowania do zmian.

Obecnie w ponad połowie WORD, które wybrały ofertę ITS/Sygnity, wdrożono już nowy system i trwają kolejne implementacje. Wszystkie te ośrodki będą gotowe do egzaminowania zgodnie z ustawowym terminem 19 stycznia 2013 r. Niestety są i takie WORDy, które jeszcze do tej pory nie wybrały dostawcy oprogramowania i nie podpisały umów. Ale jest ich zdecydowanie mniej. Gorzej sprawa wygląda w starostwach powiatowych, które nie zdają sobie sprawy z ciążących prawnych obowiązków i udzielają często niespójnych odpowiedzi, w zakresie udostępnienia Profilu Kandydata na Kierowcę zarówno WORDom, jak i ośrodkom szkolenia kierowców. Obecnie, wraz z Sygnity wyjaśniamy tą sytuację wspierając się wytycznymi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Najgorzej sytuacja przedstawia się w ośrodkach szkolenia kierowców, które otwarcie mówią o chaosie i braku informacji, pomimo, że są organizowane szkolenia w zakresie nadchodzących zmian.

 

www.naukajazdy.pl: Czy będzie możliwość "wyuczenia się" 3000 pytań na pamięć oraz czy baza pytań będzie tajna?

dr inż. Marcin Ślęzak: Przypomnę, że reforma systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców ma polegać przede wszystkim na nauce przyszłych kierowców przepisów i ich stosowania w praktyce, a nie jak dotychczas, na pamięciowej nauce zestawów testów egzaminacyjnych. Jeśli kandydat na kierowcę rzeczywiście będzie znał przepisy i będzie potrafił je wykorzystać na drodze, to z pewnością zda egzamin teoretyczny według nowych zasad. Podsumowując, zamiast oglądać się na nowy bank pytań proponuję zmianę podejścia do szkolenia przyszłych kierowców.

Odpowiadając na pytanie dotyczące jawności bazy pytań informuję, że baza pytań przygotowana przez konsorcjum ITS/Sygnity została sfinansowana z własnych środków i na tą chwilę nie zamierzamy jej publikować, choć rozważamy umożliwienie odpłatnego dostępu do pytań nie wykorzystywanych bezpośrednio w procesie egzaminowania. Jest to powszechnie stosowana praktyka dotycząca egzaminów państwowych, podobnie jak np. w przypadku egzaminów maturalnych.

 

www.naukajazdy.pl: Czy są jakieś nowe (niepublikowane dotychczas) informacje dotyczące nowych testów?

dr inż. Marcin Ślęzak: Na tą chwilę nie ma nowych informacji wykraczających poza to co ustalono w przepisach (m.in. struktura testów). Natomiast w niedługim czasie konsorcjum ITS/Sygnity przedstawi model współpracy ośrodkom szkolenia kierowców i kandydatom na kierowców w zakresie zapoznania z nowym egzaminem teoretycznym w oparciu o niewykorzystywane bezpośrednio w procesie egzaminowania, ale autoryzowane pytania.

 

www.naukajazdy.pl: Dziękujemy bardzo za szczegółowe odpowiedzi i czekamy na kolejne informacje w sprawie wdrażania nowego systemu.

Akcja Zima - Lekcja 4 - Wycieczka samochodowa zimą
Początek stycznia to ostateczny moment aby zastanowić się nad przygotowaniem samochodu na warunki zimowe. Jest to szczególnie ważne dla osób, które planują wyjazdy na narty w góry. Wówczas samochód wymaga...
Instrukcja otrzymania nowego prawo jazdy
Blankiety nowego dokumentu prawa jazdy zaprezentowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Do kierowców trafią po 19 stycznia. Wprowadzenie nowego wzoru nie oznacza obowiązku natychmiastowej wymiany...
Zobacz także podobne wiadomości