Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Film demonstracyjny nowego egzaminu na prawo jazdy


28 Sty. 2013


Od 19.01.2013 r każdy WORD egzaminuje Kandydatów na kierowcę według nowych wytycznych.
Dowiedz się jak krok po kroku wyglądają komunikaty wyświetlane podczas pierwszego etapu egzaminu oraz obejrzyj jak w praktyce wygląda cześć teoretyczna na prawo jazdy.


 

Państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest przez egzaminatora WORD. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu praktycznego. Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Po wejściu do sali egzaminacyjnej egzaminator prowadzący egzamin sprawdza tożsamość osób oraz zgodność danych osobowych w dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie pobytu z danymi zawartymi w systemie komputerowym i na liście osób zakwalifikowanych oraz przydziela osobie stanowisko egzaminacyjne podając jego numer.

Egzaminator wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając:

 1. zakres, formę i czas trwania,
 2. kryteria oceny egzaminu,
 3. sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,
 4. informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego.

Egzaminator upewnia się o zrozumieniu zasad egzaminu, które podał.

Po wykonaniu tych czynności egzaminator uruchamia urządzenie egzaminacyjne i obserwuje osoby zdające podczas trwania całego egzaminu.

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

 

Kliknij poniższy obrazek aby wyświetlić film instruktażowy.

 

Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Pytania są punktowane 3,2,1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego.

Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest otrzymanie co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK / NIE
 • pytania ilustrowane są klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścia pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskin znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdięciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, upływie czasu na udzielenie odpowiedzi lub kliknięciu "zakończ egzamin", na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

Pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego jest ważny przez okres 6 miesięcy.

 

Aby dowiedzieć się szczegółów jak otrzymać prawo jazdy kliknij tutaj

Nowe, wyższe ceny egzaminów i opłat za wydanie dokumentów
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało 18.01.2013 r. dwa rozporządzenia dotyczące nowych stawek egzaminów i wysokości opłat, za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia...
Zdejmij nogę z gazu. Dojedź bezpiecznie.
Podczas zimowych podróży, szczególnie gdy zapada zmrok, zdejmij nogę z gazu i decydowanie unikaj wyprzedzania, jeśli chcesz bezpiecznie dojechać do celu. Co ciekawe sprzymierzeńcem kierowców o tej...
Zobacz także podobne wiadomości