Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Nowe, wyższe ceny egzaminów i opłat za wydanie dokumentów


21 Sty. 2013


Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało 18.01.2013 r. dwa rozporządzenia dotyczące nowych stawek egzaminów i wysokości opłat, za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
Rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie dokumentów zostało opublikowane dobę przed wejściem w życie nowych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy.


I tak za wydanie prawa jazdy zapłacimy 100 złotych, międzynarodowego prawa jazdy - 35 złotych, a za pozwolenie na kierowanie tramwajem - 30 złotych.

Wcześniej za wydanie prawa jazdy płaciliśmy 76 złotych.

Drugie Rozporządzenie zostało opublikowane 17.01.2013 r. i dotyczy wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. 

W paragrafie 3 podpunkt 1 możemy znaleźć cennik:

1) 30 złotych - część teoretyczna egzaminu państwowego;

2) 140 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategori AM;

3) 180 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii: A1, A2 lub A;

4) 140 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5) 170 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii: B1, C1, D1, T;

6) 200 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii: C, D, B+E;

7) 245 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

8) 125 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej "pozwolenie".

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w   stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z  adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o  50%.

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o   uprawnienia do kierowania pojazdami w  zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy pobiera się opłatę, o  której mowa w  ust. 1 pkt 5.

 Wysokość opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynosi 50 zł.

W  przypadku gdy na sesję egzaminacyjną przyjęto ponad 20 kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, każdemu z  członków komisji oprócz podstawowego wynagrodzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1)   13 zł – dla przewodniczącego komisji,

2)   9 zł 50 gr – dla członka komisji,

3)   9 zł 50 gr – dla sekretarza komisji

–  za każdego dodatkowego kandydata

 

AKT PRAWNY: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

AKT PRAWNY: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Przykładowy test na egzamin teoretyczny
Już od soboty 19 stycznia obowiązują nowe zasady egzaminowania kandydatów na kierowców, w części teoretycznej. Ministerstwo Transportu nie zamierza ujawnić swojej bazy pytań jednak przykładowe zestawy...
Film demonstracyjny nowego egzaminu na prawo jazdy
Od 19.01.2013 r każdy WORD egzaminuje Kandydatów na kierowcę według nowych wytycznych. Dowiedz się jak krok po kroku wyglądają komunikaty wyświetlane podczas pierwszego etapu egzaminu oraz obejrzyj jak w...
Zobacz także podobne wiadomości