Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.Likwidacja szkody gdy dojdzie do kolizji drogowej

Kolizja nawet najmniejsza na drodze jest dla kierowcy wielkim stresem. Po kolizji mamy dwie możliwości działania. Możliwością pierwszą jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji, która ustali winowajcę. Może być to polubowne załatwienie sprawy gdy obie strony chcą dojść do porozumienia. Wtedy koniecznie trzeba spisać oświadczenie zdarzenia. Takie oświadczenie powinno zawierać dane sprawcy, nazwę jego ubezpieczalni i numer ważnej polisy.