Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 118.

  1. Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.
  2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.
  3. Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.