Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 140.

 1. Decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta w razie:
  1. (uchylony)
  2. (uchylony)
  3. (uchylony)
  4. przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego; decyzja o cofnięciu uprawnienia wydawana jest na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji;
  5. niepoddania się:
   1. sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1,
   2. (uchylony)
   3. (uchylony)
 2. (uchylony)
 3. (uchylony)
 4. (uchylony)
 5. (uchylony)