Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Kodeks Drogowy

Art. 29.
  1. Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.
  2. Zabrania się:
    1. nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego;
    2. używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem;
    3. ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierujących.