Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Karta opłaty


31 Paź. 2012

Karta opłaty składa się z dwóch części: 1) winiety samoprzylepnej umieszczanej w sposób trwały wewnątrz pojazdu samochodowego, w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu; 2) odcinka kontrolnego przechowywanego w pojeździe samochodowym i okazywanego na żądanie osób uprawnionych do kontroli karty opłaty.

Dostępne są karty opłat:

DOBOWA
Kartę opłaty dobowej może wypełniać przedsiębiorca (sprzedawca) w części dotyczącej:

 •     numeru rejestracyjnego pojazdu
 •     dat i godzin określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do"),

natomiast w części dotyczącej:

 •     daty wydania karty,
 •     oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego,

wypełnia wyłącznie jednostka pobierająca opłatę.

SIEDMIODNIOWA
Kartę opłaty siedmiodniowej może wypełniać przedsiębiorca (sprzedawca) w części dotyczącej:

 •     numeru rejestracyjnego pojazdu,
 •     dat i godzin określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do"),

natomiast w części dotyczącej:

 •     daty wydania karty,
 •     oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego,

wypełnia wyłącznie jednostka pobierająca opłatę

MIESIĘCZNA
Kartę opłaty miesięczną wypełnia wyłącznie jednostka pobierającą opłatę, poprzez wpisanie:

 •     numeru rejestracyjnego pojazdu,
 •     dat określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do") /wpisywanie godzin nie jest wymagane/
 •     daty wydania karty,
 •     oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego.

ROCZNA
Kartę opłaty roczną wypełnia wyłącznie jednostka pobierającą opłatę, poprzez wpisanie:

 •     numeru rejestracyjnego pojazdu,
 •     dat określających termin ważności karty ("ważna od", "ważna do") /wpisywanie godzin nie jest wymagane/
 •     daty wydania karty,
 •     oznaczenia emisji spalin pojazdu samochodowego.

Kolorystyka zależy od rodzaju karty:

 •     dobowa - żółta,
 •     siedmiodniowa - purpurowa,
 •     miesięczna - niebieska,
 •     roczna - zielona.

Format każdej karty to: 80 x 105 mm.

Zielony listek powraca
Młodzi kierowcy od nowego roku będą poruszali się po drogach, autami z symbolem zielonego listka klonu na przednich i tylnych szybach. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które wejdą w życie 13 stycznia...
Etykiety i oznaczenia opon.
Od 1 listopada 2012 na terenie całej Unii Europejskiej wchodzą nowe przepisy dotyczące oznaczenia o efektywności paliwowej, poziomie hałasu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni. Informacje te pojawią...
Zobacz także podobne wiadomości