Naukajazdy.pl - Serwis dla kursantów i ośrodków szkolenia kierowców.


Artykuły:


Jazda po odebraniu prawka

Kierowca, któremu odebrano prawo jazdy może prowadzić auto aż do chwili otrzymania wyroku sądowego zakazującego prowadzenia urządzeń mechanicznych. Za brak dokumentu grozi kara - mandat od 50 do maksymalnie 250 zł. Kierowcy przyłapanemu podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy natychmiast. Faktycznie jednak uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku sądowym.

Trzeźwość kierowców

1. Stan nietrzeźwości Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 46 ust. 3) ustalają, iż stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1) stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu, albo 2) obecności w 1 litrze wydychanego powietrza powyżej 0,25 mg alkoholu. W sposób identyczny stan nietrzeźwości definiuje również Kodeks karny w art. 115 § 16. Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu jest przestępstwem.